În Monitorul Oficial nr. 1002 din 12 decembrie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 224/2019 privind modificarea și completarea Ordinului nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor și a altor facilități recreative și sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale.

Au fost modificate prevederile privind perioada de cazare în căminele militare de garnizoană, de la 30 la 60 de zile. Astfel, nu mai mult de 60 de zile, au gratuitate la cazare: • cadrele militare în activitate, soldații și gradații profesioniști care nu au locuință proprietate personală în garnizoana în care își desfășoară activitatea, nu au primit locuință de serviciu sau de intervenție și care nu beneficiază, ei sau soțiile/soții, de compensația pentru chirie prevăzută de lege; • cadrele militare în activitate și soldații și gradații profesioniști, în situația în care își desfășoară activitatea în cadrul unor unități militare situate în alte localități decât cele în care sunt dispuse căminele de garnizoană, care nu au primit locuință de serviciu sau de intervenție în acele localități și care nu beneficiază de compensație lunară pentru chirie.

Pentru o perioadă de utilizare a spațiilor mai mare de 60 de zile, cadrele militare în activitate, soldații și gradații profesioniști, personalul civil din MApN, precum și familiile acestora suportă 20% din valoarea tarifelor. Aprobarea pentru utilizarea spațiilor în asemenea condiții se emite, în timpul programului, de comandantul/șeful unității militare deținătoare sau persoanele delegate de acesta ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forțe/comandamente/structuri centrale, iar în afara programului, de persoana care exercită serviciul la recepția căminului.

Prin excepție, folosirea spațiilor de cazare din cămine poate fi aprobată pentru o perioadă de un an, cu suportarea a 20% din valoarea tarifelor, cu posibilitatea de prelungire, pentru: • cadrele militare în rezervă sau în retragere, declarate inapte pentru serviciul militar, ca urmare a unei boli contractate în timpul sau din cauza serviciului militar, care nu dețin în garnizoană locuință proprietate personală sau din fondul locativ de stat; •  următoarele categorii de personal care, din cauza unor dezastre naturale, au rămas fără locuință: • cadrele militare în activitate și familiile acestora; • soldații și gradații profesioniști, precum și familiile acestora; • personalul civil din MApNși familiile acestora; •  veteranii și văduvele de război; •  cadrele militare în rezervă și în retragere, pensionari militari și familiile acestora; •  personalul armatei rănit, invalid, cel care a dobândit afecțiuni fizice, însoțitorii invalizilor de gradul I și urmașii personalului armatei decedat în urma participării la acțiuni militare;

Noul ordin mai prevede și faptul că accesul și folosirea spațiilor Centrului de cazare, tranzit și reprezentare al MApN din garnizoana București, aflate în evidența Comandamentului logistic întrunit, se realizează conform procedurii proprii. Modul de solicitare, de repartizare, de comunicare și de folosire a spațiilor centrului se va publica în Buletinul Informativ al Armatei, în Observatorul militar, precum și pe rețeaua de date privată a MApN.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu