Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr.1/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din 9 ianuarie. Aceasta modifică și completează unele prevederi din mai multe acte normative, printre care și OUG nr. 114/2018. Amănunte referitoare la ordonanța menționată, cât și la alte dispoziții legale ce stabilesc drepturile financiare ale personalului militar și civil din MApN, am aflat de la șeful Direcției generale financiar-contabile, general-maior Florin Jianu.

Începând cu 1 ianuarie 2020: • prin art. 45 din Legea bugetului de stat nr. 5/2020, se majorează solda de funcție/salariul de bază/indemnizația de încadrare de care beneficiază personalul militar și civil din Ministerul Apărării Naționale cu 1/3 din diferența dintre solda de funcție/salariul de bază/indemnizația de încadrare prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cea/cel cuvenită/cuvenit în luna decembrie 2019; • cuantumul brut al sporurilor, indemni-zațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din solda lunară brută/salariul lunar brut de care beneficiază personalul militar și civil din Ministerul Apărării Naționale se menține, cel mult, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul respectiv ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții; • prin Hotărârea Guvernului nr. 935/2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020 se stabilește la 2.230 lei lunar. Pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, se menține valoarea de 2.350 lei; • indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2019; • personalul delegat beneficiază de indemnizație de delegare de 20/lei/zi și de alocație de cazare de 230 lei/zi.

În perioada 2020-2021: • munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora; • pentru activitatea desfășurată de personalul militar și civil în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația în vigoare în luna iunie 2017, baza de calcul fiind solda de funcție/salariul de bază cuvenită/cuvenit în anul 2020; • decontarea serviciilor turistice se face în limita valorică de 1.450 lei pentru un beneficiar; • nu se acordă premii; • indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2019; • se mențin în plată, la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2019, cuantumul compensației bănești pentru drepturile de hrană, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament; • nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă (cu excepția situațiilor în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează ca urmare de decesului angajatului).

OUG nr. 1/2020 prevede și că drepturile de transport ale personalului militar în activitate, ale elevilor și studenților din instituțiile militare de învățământ, precum și ale personalului civil vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Se află pe circuitul interinstitu-țional de avizare/aprobare și proiectul de act normativ prin care se vor majora diurnele în valută pentru personalul care participă la misiuni în teatrele de operații.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu