Secţia Instruire și Perfecţionare Medico-Militară din Sibiu are tradiție în peisajul medical românesc civil și militar, aparținând Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare din Bucureşti.

Aici se formează subofiţeri sanitari pe filieră indirectă, în activitate şi în rezervă, se organizează toate cursurile de carieră, se perfecţionează în a doua armă sau specialitate soldaţii gradaţi profesionişti şi se desfăşoară cursuri de autoajutor pentru militarii care urmează să fie dislocaţi în teatrele de operaţii. Subofiţerii sanitari vor avea, în urma absolvirii cursului de formare, competenţele unui asistent medical generalist.

Din punct de vedere istoric, şcolarizarea acestei categorii de personal a armatei, cea de subofiţer sanitar, a suferit de-a lungul timpului o serie de transformări. Începând cu anul 1830, generalul Kiseleff, guvernatorul Principatelor Române, înfiinţează la Colegiul Sf. Sava din Bucureşti, cursuri speciale de medicină, cu o durata de 4 ani, cu scopul de a forma operatori practici chemaţi a înlocui pe empiricii care exploatau poporul. În Regulamentul pentru spitaluri, întocmit în anul 1934, se adaugă ca argument faptul că pământenii care au învăţat felceria vor fi înmatriculaţi la trupă cât şi în lazarele oştirii, pe baza diplomelor doveditoare la absolvirea şcolii.

Două decenii mai târziu, la 1 august 1850, îşi deschidea porţile întâia școală militară de felceri, sub conducerea doctorului Dimitrie Vartiadi, medicul-şef al Spitalului de la Mihai Vodă, actualul Spital Militar Central. Elevii acestei școli urmau cursurile timp de doi ani, apoi absolvenţii erau repartizaţi în slujbe de felceri ai armatei.

În 1854 , medicul Carol Davila, înaintează şefului oştirii un proiect de reorganizare a şcolii, urmând ca în 1855 şcoala să-şi redeschidă porţile. După reforma armatei făcută de Alexandru Ioan Cuza, se organizează la companiile sanitare şcoli de sergenţi sanitari, care vor primi brevetele de subchirurgi militari, şcoala de subofiţeri sanitari funcţionând până în 1951, când a fost transformată în Școala de ofiţeri felceri.

După ieşirea armatei române de sub influenţa sovietică, s-a pus din nou problema pregătirii subofiţerilor sanitari într-o singură şcoală, astfel că, pe lângă Şcoala de Ofiţeri Medici în Rezervă şi Economişti, se înfiinţează, în anul 1966, Şcoala Militară de Subofiţeri Sanitari, la Focşani, în subordinea Direcţiei Sanitare din Comandamentul Forţelor Armate.

În anii care au urmat, școala a trecut printr-o serie de transformări şi reorganizări, astfel, la 1 iunie 2008, în urma procesului de restructurare şi modernizare a Armatei României, Secţia de Pregătire și Perfecţionare a Subofiţerilor Sanitari și de Pregătire a Ofiţerilor Medici în Rezervă din cadrul Institutului Medico-Militar Bucureşti, se desfiinţează şi se înfiinţează Secţia de Instruire și Perfecţionare Medico-Militară, din cadrul Centrului Medical de Urgenţă şi Instrucţie Sanitară Dr. Alexandru Popescu, de la Focşani. O lună mai târziu, secţia, în noua organizare, revine în subordinea Institutului Medico-Militar Bucureşti.

Câţiva ani mai târziu, la 1 octombrie 2014, în urma unui act normativ emis de Guvernul României de la acea vreme, Secţia se transferă cu efective, dotare și resurse bugetare de la Institutul Medico-Militar, la Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare. Din 2018, secţia a fost dislocată în garnizoana Sibiu, în spaţiile puse la dispoziţie de Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu.

Aici, cursul de formare a subofiţerilor pe filiera indirectă cuprinde trei module, primul fiind destinat pregătirii militare de bază, unde cursanţii dobândesc cunoştinţele militare şi îşi formează deprinderile de luptători, iar următoarele două cuprind specialitatea medicală precum şi cea de leadership, care vizează atribuţiile de subofiţer sanitar în unităţile sau în spitalele militare.

Cursanții află aici că subofiţerul sanitar trebuie să aibă competenţe de asistent medical generalist, îşi desfăşoară misiunile în cadrul unităţilor militare, iar funcţia de sanitar se regăseşte în cadrul grupelor sanitare sau de evacuare răniţi. La început de Brumar, după mai bine de opt săptămâni în care s-au format ca luptători şi specialişti, cu privirile încărcate de emoţie şi bucurie, cursanţii Secţiei Instruire și Perfecţionare Medico-Militară din Sibiu au depus jurământul militar.

Umăr lângă umăr, noi cei din prima serie de viitori subofiţeri sanitari din acest an de instrucţie, am intrat în rândul ostaşilor adevăraţi. Nu suntem doar asistenți medicali, suntem cei care indiferent de situație, în spitale de campanie, pe câmpul de luptă, în unitățile militare, veghem ca ostașii să își desfășoare misiunile încredințate în cele mai bune condiții din punct de vedere medical, au fost cuvintele cursantului Nicuşor Baciu, împărtăşite pe deplin şi de colegii lui.

Un accent deosebit este pus pe ordine şi disciplină, definitorii, de altfel, pentru oricine alege să îmbrace haina militară. Prin tot ceea ce li se predă cursanţilor, ei învaţă cum să devină oameni respectaţi ai societăţii şi de folos Armatei României, a spus comandantul Secţiei Instruire și Perfecţionare Medico-Militară din Sibiu, colonel Florian Ciocan.

• Sergent major Vasile Barboș

Despre autor

Trustul de Presă al MApN

Lasă un comentariu