Ședința Comisiei centrale pentru probleme sociale a MApN, ce a avut loc săptămâna trecută, a fost condusă de secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Marius Bălu. Au participat reprezentanți ai direcțiilor centrale din MApN, ai direcțiilor din SMAp, ai statelor majore ale categoriilor de forțe, comandamentelor, ANCMRR și sindicatelor.

Cu prilejul ședinței, au fost prezentate stadiile în care se află mai multe demersuri întreprinse pentru rezolvarea unor aspecte ce țin de domeniul problemelor sociale. De fapt, nu sunt probleme noi, se discută aproape în fiecare întrunire a comisiei. Un exemplu în acest sens îl constituie încadrarea în condiții superioare de muncă pentru personalul civil. Toate inițiativele de până acum au fost respinse de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) și de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Secretarul general adjunct, Serioja Chivu, a precizat că, în urma discuțiilor în grupuri de lucru din care au făcut parte și reprezentanți ai structurilor sindicale, s-a ajuns la un punct de vedere comun cu alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Soluția identificată a fost prezentată și în cadrul Comitetului director al ministerului și a fost agreată de ministrul apărării naționale, care și-a manifestat susținerea. Este vorba de completarea art. 28 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii cu o prevedere care să dispună că, pentru personalul civil din sistemul de apărare, ordine publică și securitate naționale, încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite și speciale se realizează pe baza criteriilor și metodologiei stabilite prin HG nr. 1.294/2001, cu modificările și completările ulterioare. Legea va avea șanse să fie completată în beneficiul personalului civil doar dacă propunerea va fi înaintată în forul legislativ printr-o inițiativă parlamentară.

Referitor la proiectul de HG privind tratamentul balnear și de recuperare în sistemul pensiilor militare de stat, drept prevăzut de Legea nr. 223/2015 dar nepus în aplicare, directorul Casei de pensii sectoriale a MApN, colonel Mihaela Andrițoiu, a precizat că acesta s-a definitivat și se așteaptă avizul MAI pentru a fi depus la Guvern în vederea adoptării.

Un alt drept nepus în aplicare de mai bine de un an este cel referitor la posibilitatea transformării compensației pentru chirie în rata sau o parte din rata stabilită printr-un contract de vânzare-cumpărare a unei locuințe. Directorul Direcției generale financiar-contabile, colonel Dragoș Lucan, a precizat, cu ocazia ședinței, că proiectul de HG a obținut aviz favorabil de la toate cele șapte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Acum, se află la MMPS, iar înainte de a fi trimis spre aprobare, trebuie să fie avizat de Ministerul Justiției și de MFP.

Reprezentanții SMFT au expus o sinteză a problemelor sociale identificate la nivelul categoriei de forțe, probleme a căror rezolvare depinde de alte structuri ale MApN. Din punct de vedere al salarizării, cadre militare din mai multe unități și-au exprimat nemulțumirea privind nivelul soldelor personalului încadrat pe funcții de la baza carierei și lipsa indemnizației de comandă pentru subofițerii încadrați în funcții de comandanți de grupă sau compartiment.

Într-o unitate militară, s-a constatat o nemulțumire generată de atitudinea cel puțin inexplicabilă a unor specialiști din domeniul financiar. Este vorba de deplasarea în misiuni cu autoturismul propriu care utilizează motorină. Pentru astfel de misiuni, actul normativ prevede  decontarea contravalorii pentru benzină premium. Este adevărat, există un proiect de hotărâre de Guvern care prevede înlocuirea acestei sintagme cu noțiunea de carburant, dar nu a fost încă aprobat. Prin urmare, specialiștii menționați vor rămâne, probabil, la părerea lor și vor acționa în consecință.

Cuantumul compensației pentru chirie, rămas, prin dispoziții legale succesive, la un nivel stabilit în urmă cu câțiva ani, a reprezentat altă temă de discuție în cadrul ședinței. S-a menționat și faptul că, pentru soldații și gradații profesioniști și pentru cadrele militare aflate la început de carieră, acesta reprezintă, mai ales în garnizoanele mari, doar o parte mică din chirie.

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare din SMAp, general de flotilă aeriană George Spiridonescu, a recomandat ca, în comisie, să fie discutate problemele cu care se confruntă majoritatea personalului armatei, nu probleme punctuale. Secretarul de stat Marius Bălu a subliniat că, în cadrul ședinței, ar trebui să fie prezentate nu doar problemele, ci și eventualele soluții de rezolvare a acestora, asigurându-i pe participanți că va sprijini, în Parlament, inițiativele de modificări legislative. Din păcate, de-a lungul anilor, multe din demersurile întreprinse de MApN au fost respinse de MMPS.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu