Serviciul avizare vânzare-cumpărare terenuri agricole (SvAVCTA) este structura specializată a Statului Major al
Apărării cu responsabilitatea eliberării avizului specific al Ministerului Apărării Naționale pentru înstrăinarea prin vânzare-cumpărare a terenurilor situate în extravilan pe o adâncime de 30 kilometri față de frontiera de stat și țărmul Mării Negre, către interior, precum și cele situate în extravilan la o distanță de până la 2.400 m față de obiectivele speciale.

În spatele tuturor acestor avize şi a unui flux foarte mare de documente stă o echipă relativ mică, unită şi performantă. Serviciul, o unitate relativ tânără, cu un obiectiv aparte, care prin efortul întregului personal a reușit să performeze în timp scurt atât prin activitățile specifice de luare în evidență, expertiză, consultare și avizare, de constituire a unor baze de date, precum și cele de relaționare cu solicitanții de avize specifice.

Pentru emiterea avizului specific este necesară consultarea structurilor interne specializate menţionate la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Direcţia Domenii şi Infrastructuri, Agenţia de Informaţii Geospaţiale a Apărării şi Direcţia Contrainformaţii şi Siguranţă Militară. Unul dintre obiectivele stabilite de șeful serviciului, colonelul inginer
Gică-Benone Leca, a fost reducerea numărului de avize negative, obiectivul fiind atins cu contribuția întregului personal, prin furnizarea de informații utile solicitanților de avize specifice și prin completarea,  în timp oportun, a documentațiilor transmise spre avizare cu documentele lipsă.

SvAVCTA a demonstrat că o structură nu poate avea succes decât prin munca unei echipe şi a unor oameni dedicaţi. Personalul care lucrează în cadrul acestei unităţi gestionează printr-o permanentă cooperare activitățile zilnice, precum și fluxul de documente, reușind să îndeplinească misiunea încredințată.

Colonel Grigore Pințoiu.

Colonelul Grigore Pinţoiu este consilierul juridic șef al serviciului. A participat la misiuni în teatrele de operații din Irak și Afganistan. În cei peste 25 ani de la absolvirea şcolii militare și până în prezent a fost încadrat în funcții de specialitate, acumulând o experiență bogată atât în domeniul tehnic, cât și în cel juridic. A ales să lucreze la SvAVCTA pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate şi promovarea într-o structură militară nivel ierarhic superioară.

Asigură expertiza juridică necesară analizării problematicilor întâlnite în documentaţiile depuse de solicitanţi, prin obligativitatea motivării în fapt şi în drept a avizelor specifice negative, precum şi necesităţii exprimării unor opinii juridice în sprijinul corectei fundamentări a poziţiei Ministerului Apărării Naţionale, în relaţia cu persoanele fizice sau juridice.

Asigur asistenţa juridică la elaborarea avizelor specifice, a spus colonelul Grigore Pinţoiu. Colaborez cu personalul microstructurii responsabile cu consultare interinstituţională şi elaborare avize specifice în vederea expertizării și clarificării unor aspecte reieșite din cererile și documentele anexate acestora, depuse de solicitanţii pentru obținerea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale. Îmi întocmesc avizele specifice negative, precum şi alte lucrări. Facem parte dintr-o echipă, muncim mult, astfel încât să respectăm termenele şi condiţiile prevăzute de actele normative. Reprezint şi apăr interesele Ministerului Apărării Naţionale în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi persoane fizice sau juridice, cu excepţia instanţelor judecătoreşti. De asemenea, colaborez cu consilierii juridici cu activitate procesuală la întocmirea documentaţiilor necesare promovării acţiunilor la instanţele judecătoreşti.

Plutonierul-major Ionel Mihai Talianu coordonează activitatea personalului din cadrul microstructurii responsabile cu documentarea și transmiterea de informații solicitanților de avize specifice. A participat la o misiune în teatrul de operații din Afganistan. Coordonează activitatea de relaționare cu petenții, în general și în special cu solicitanții avizelor specifice ale Ministerului Apărării Naţionale oferind informațiile necesare atât la cererile formulate în scris sau în format electronic, cât și la apelurile telefonice.

Actualizăm în permanență baza de date a serviciului privind cererile/documentațiile primite precum și modul de soluționare a acestora. Avizele specifice ale Ministerului Apărării Naţionale sunt postate pe site-ul M.Ap.N., cu regularitate, prin grija biroului pe care îl coordonez. Satisfacția în munca depusă este dată de nivelul de apreciere al beneficiarilor avizelor specifice care, la sfârșitul procedurii de avizare, își pot continua demersurile de înstrăinare a terenurilor din proprietate, potrivit prevederilor Legii nr. 17/2014, a declarat plutonierul-major Talianu.

Plutonier-adjutant Iulian Nicolae Năstase.

Plutonierul-adjutant Iulian Nicolae Năstase este subofițer de administrație. A absolvit Facultatea de Management Financiar-Contabil. A participat la o misiune în teatrul de operații din Angola. Începând cu anul 2017 a fost încadrat pe funcția actuală. Activitatea sa implică emiterea de avize specifice, expertiza documentației solicitanților, transmiterea documentelor spre consultare către structurile de apărare.

Am ales să lucrez în această unitate pentru că am considerat că abilitățile mele se pliază cerințelor acestei structuri. De când am sosit în acest colectiv am observat că structura este într-o continuă schimbare, optimizarea timpului de lucru în favoarea petenților fiind prioritară. Se depun eforturi pentru menținerea în stare de funcționare a sistemelor informaționale și chiar înlocuirea celor existente cu unele mai performante, a spus plutonierul-adjutant Iulian Nicolae Năstase.

Peste tot în cadrul SvAVCTA există implicare, răbdare multă. Este nevoie de concentrare fiind un volum mare de documente și nu totdeauna acestea au legătură cu obținerea avizului specific al M.Ap.N.

Plutonier-adjutant Gabriel Ovidiu Străinu.

Plutonierul-adjutant Gabriel Ovidiu Străinu coordonează activitățile specifice de mânuire a documentelor, transmiterea avizelor specifice vânzătorilor de terenuri agricole și nu în ultimul rând răspunde de relaționarea cu solicitanții de avize specifice la punctul de control al unității.

Prin natura funcției am o relație foarte bună atât cu subordonații, cât și cu ceilalți colegi din cadrul unității. Particularitatea structurii de a prelucra un volum foarte mare de documente necesită o atenție sporită atât în ceea ce privește lucrul cu cererile și documentele anexate acestora, cât și cu expedierea avizelor specifice către solicitanții de avize specifice, a specificat plutonierul-adjutant Gabriel Străinu.

Caporalul Romulus-Mihail Vădana, absolvent al Facultății de Ştiințe Economice, răspunde de scanarea și transmiterea cererilor și a documentațiilor anexate acestora către structurile specializate. De asemenea, gestionează răspunsurile transmise de aceste structuri.

Caporal Romulus-Mihail Vădana.

Deoarece este un volum de muncă imens, e necesară o colaborare foarte bună între colegi, coordonarea și viteza de răspuns fiind elementul cheie pentru o bună funcționare a structurii, interesul nostru fiind acela de a răspunde prompt solicitanților avizului specific. Responsabilitatea este foarte mare, deoarece lucrăm în permanență contra cronometru pentru a respecta termenele stabilite prin actele normative în vigoare, pentru emiterea avizelor specifice și comunicarea acestora solicitanților, a afirmat caporalul Romulus-Mihail Vădana.

• Foto: Plutonier-major Ionel Mihai Talianu

Despre autor

Lucian Irimia

Lasă un comentariu