Cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la înfiinţare, Cercul Militar Naţional va fi sărbătorit joi, 15 decembrie 2016, de reprezentanţi ai Armatei României, invitaţi colaboratori şi parteneri, de personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti, alături de personalul instituţiei.

Începând cu ora 12, la Sala Galeria Artelor, va avea loc vernisajul expoziţiei Cercul Militar Naţional  în viziunea artiştilor plastici contemporani. Cuvântul de deschidere va fi rostit de Valentin Tănase, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei.

Totodată, va fi lansat albumul de cronici Tabloul ca oglindă, autor Octavian Mihalcea, apărut la Editura Militară. Ziua festivă va continua la Sala de Marmură, unde, începând cu ora 13, vor fi prezentate alocuţiuni, mesaje de felicitare şi conferite ordine şi medalii.

Cu acest prilej, Cercului Militar Naţional i se va conferi, prin Decret al preşedintelui României, Ordinul Meritul Cultural, în grad de Mare Ofiţer, Categoria F, „Promovarea Culturii”. Festivitatea va fi deschisă de colonelul Cristian Dorca, directorul Cercului Militar Naţional.

De asemenea, va fi proiectat filmul aniversar Cercul Militar Naţional – 140 de ani. Tradiţie şi continuitate, realizat de Oana Drăgulinescu, din care am extras și citatele din această pagină. După vizionarea filmului, se va realiza o fotografie de grup în Salonul Fondatorilor, urmată de un cocktail aniversar, oferit în Sala Maură.

O instituție culturală de elită în inima Capitalei

La 15 decembrie, Cercul Militar Naţional împlineşte 140 de ani de activitate neîntreruptă. Fondată în 1876, iniţial sub denumirea de Cercul Militar al ofiţerilor din garnizoana Bucureşti, apoi de Casa Centrală a Armatei, definită drept cel dintâi cerc militar, practic o extensie a activităţii corpului ofiţerilor în societate, un for educativ, de cultură şi ştiinţă, un loc de petrecere a timpului liber şi de strângere a relaţiilor de camaraderie, instituţia primeşte, în 1992, titulatura Cercul Militar Naţional.

Simbol emblematic al armatei încă de la înfiinţarea sa, în ajunul Războiului pentru Independenţă (1877-1878), Cercul Militar Naţional se afirmă şi continuă să se definească drept o instituţie de elită în plan cultural şi al reprezentării Armatei României la cel mai înalt nivel. Colaboratorii şi partenerii săi sunt personalităţi recunoscute şi apreciate naţional şi internaţional, cu o experiență deosebită în domenii dintre cele mai diverse – istorie, artă, filosofie, cercetare ştiinţifică în domeniul apărării şi securității, studiul limbilor străine ş.a.

Cercul Militar Naţional a devenit prin activitatea sa de-a lungul timpului o instituţie de interes naţional. Palatul Cercului Militar Naţional a fost edificat din iniţiativa şi prin contribuţia financiară a ofiţerilor din Bucureşti, aflându-se pe lista monumentelor istorice, încadrat la grupa A – monumente istorice de valoare naţională şi universală.

El deţine un bogat patrimoniu arhitectural şi artistic, fiind o instituţie cu valoare de tradiţie şi simbol a Ministerului Apărării Naţionale. Conform statului său, Cercul Militar Naţional are ca scop principal organizarea şi desfăşurarea activităţilor destinate asigurării reprezentării şi protocolului la nivelul ministrului apărării naţionale şi al structurilor centrale, promovării prin cultură, ştiinţă şi educaţie, recreere şi divertisment şi al perfecţionării pregătirii prin cursuri, contribuind astfel la gestionarea imaginii publice a Armatei României pe plan intern şi internaţional, precum şi la relaţionarea organismului militar românesc cu societatea civilă.

Impresionantele realizări în cei 140 de ani sunt un rezultat al muncii stăruitoare şi responsabile a întregului personal şi al managementului performant. Pe baza experienţei acumulate în realizarea misiunilor şi obiectivelor asumate, atât conducerea şi personalul unităţii, cât şi personalul didactic colaborator şi partenerii noştri, ne propunem permanent aspiraţii spre excelenţă şi, deopotrivă, menţinerea unui nivel de ambiţie ridicat, care să consolideze înaltul prestigiu al Cercului Militar Naţional la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.

Colonel dr. Cristian Dorca

Despre Cercul Militar Național

„Primele amintiri legate de Cercul Militar sunt din anii adolescenței, când am participat la diverse baluri și am fost impresionat de acest palat fabulos, cu decorațiunile lui de basm. Ulterior, am devenit solist concertist al Ansamblul artistic al Armatei și am început să cânt destul de des aici, descoperind valențele culturale ale acestui loc și acustica deosebită a spațiilor de concert.

Palatul Cercului Militar Național este un simbol al uneia dintre cele mai frumoase perioade de dezvoltare ale Bucureștilor, fiind una dintre puținele clădiri ale orașului care și-a păstrat nealterate destinația și scopul pentru care a fost construită inițial. 140 de ani poate părea o vârstă înaintată, dar pentru o instituție culturală de asemenea calibru cred că este doar începutul.” – Alexandru Tomescu, muzician

„Poate că legatura dintre o instituție militară și una culturală nu este evidentă imediat, dar în România, pe filiera franceză, s-a pornit de la acest ideal al ofițerului cultivat, al omului de arme care se poate deplasa cu dezinvoltură printre marile titluri ale literaturii, care avea cunoștinţe de arte plastice, limbi străine sau muzică. Cred că Cercul Militar Naţional tinde, prin activitatea sa culturală și prin deschiderea către orizontul societății românești, spre acest ideal.” – Tiberiu Soare, dirijor

„Ca militar și istoric, consider că o astfel de insituție trebuie să fie activă din punct de vedere cultural. Armata și cultura sunt servicii care deservesc spiritul unei națiuni și este absolut normal ca acestea să funcționeze împreună și să se completeze.

Când dispui de o asemenea infrastructură, cum este cea a Palatului Cercului Militar Național, și de un nivel cultural atât de ridicat, cum găsim în România, este cu atât mai important să dezvolți activități care să educe gustul pentru frumos, educația estetică.” – Christophe Midan, atașatul militar al Franței la București

„Pentru mine, Cercul Militar Național este cel mai frumos palat viu, care pulsează în inima orașului. Avem multe palate în București, chiar pe Calea Victoriei, dar Cercul Militar Național are o deschidere extraordinară pentru publicul larg și o varietate de săli și activități pe care le pune la dispoziția vizitatorilor săi.

Este o clădire extrem de bine conservată, cu mare deschidere spre public, care îți oferă acces la educație și cultură, continunându-și, astfel, misiunea inițială.” –  Sandra Ecobescu, președintele Fundației Calea Victoriei

Ordinul comandantului Comandamentului Logistic Întrunit privind împlinirea a 140 de ani de la înfiinţarea Cercului Militar Naţional

Împlinirea, la 15 decembrie 2016, a 140 de ani de la înfiinţarea Cercului Militar Naţional este un prilej de sărbătoare, iar momentul acesta aniversar ne reaminteşte, încă o dată, prin semnificaţia lui profundă, că armata şi reprezentanţii ei de seamă s-au înscris de la bun început printre promotorii valorilor culturale româneşti.

Vocaţia spirituală a elitei noastre militare, marcată de-a lungul timpului de personalităţi ilustre, intrate la loc de cinste în panteonul culturii naţionale, reprezintă un blazon de mare onoare pentru Armata României. În acest sens, Cercul Militar Naţional, una dintre cele mai vechi instituţii militare româneşti, s-a dovedit a fi, în lunga şi frumoasa lui istorie, un spaţiu propriu afirmării artelor şi spiritualităţii, o temelie a continuităţii unor valoroase tradiţii, o moştenire pe care înaintaşii noştri au lăsat-o posterităţii şi pe care avem, la rândul nostru, datoria de a o îmbogăţi.

Actul de naştere al acestei prestigioase instituţii îl constituie adoptarea Statutelor Cercului Militar, la 15 decembrie 1876, de către adunarea generală a ofiţerilor din garnizoana Bucureşti, o iniţiativă demnă de toată lauda. Aflat în chiar inima Capitalei, în monumentalul Palat al Cercului Militar Naţional, o remarcabilă bijuterie arhitectonică, acest centru cultural-ştiinţific şi educaţional de interes public la nivel naţional a devenit un important reper în spaţiul cultural, un obiectiv emblematic şi reprezentativ nu doar pentru imaginea armatei, ci şi a ţării.

În acest loc îşi dau întâlnire personalităţi marcante ale creaţiei artistice, savanţi, academicieni, oameni de ştiinţă, scriitori, istorici, talente de prim rang ale artei interpretative. Cercul Militar Naţional este, în acelaşi timp, ca instituţie de reprezentare, de rang înalt, gazda celor mai importante întâlniri protocolare la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, cu oficialităţi militare sau de stat, a unor reuniuni internaţionale de mare prestigiu.

Această instituţie şi-a câştigat, în timp, un loc aparte în viaţa culturală a ţării, oferind mereu cu generozitate un cadru şi o atmosferă de rafinament şi eleganţă, o paletă largă de activităţi ce dau de fiecare dată o aleasă strălucire sărbătorilor armatei şi marilor noastre sărbători naţionale.

Cu ocazia acestui moment aniversar, aduc un binemeritat elogiu şi calde mulţumiri personalului Cercului Militar Naţional pentru răspunderea şi profesionalismul cu care îşi desfăşoară activitatea neobosită în nobila misiune de a întreţine mereu vie flacăra spiritualităţii, culturii şi reprezentării militare.

General-locotenent dr. Cătălin Zisu, Comandantul Comandamentului Logistic Întrunit

Despre autor

Trustul de Presă al MApN

Lasă un comentariu