În ședința Senatului din 3 iunie a fost adoptat proiectul de lege referitor la personalul participant la acțiuni militare. Acesta a fost înregistrat, la Senat, la 22 ianuarie a.c. și a obținut avize favorabile de la comisii, cu observații și amendamente.

Nu vom intra în amănunte privind proiectul respectiv, mai ales că acesta urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților care, în acest caz, este cameră decizională.

Precizăm însă câteva elemente care i-au nemulțumit pe militarii veterani. După ce au discutat cu politicienii, ei au fost foarte încrezători că propunerile lor vor fi aprobate. Nu s-a întâmplat așa.

Forma inițială a proiectului avea denumirea Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat și cuprindea șase capitole:

 • I. Dispoziţii generale,
 • II. Acordarea de distincţii militare şi civile,
 • III. Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare sau civile,
 • IV. Drepturile personalului participant la acţiuni militare în afara teritoriului statului român,
 • V. Drepturile urmaşilor celor decedaţi ca urmare a participării la acţiuni militare și
 • VI. Dispoziţii finale.

Pentru veteranii teatrelor de operații care nu sunt răniți sau invalizi s-a propus acordarea unor drepturi, astfel:

 pentru cei cărora li s-a acordat titlul de Veteran, prin hotărâre a Guvernului şi cei cărora le-au fost conferite decoraţii:

 • scutirea de la plata taxelor lunare pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune; decontarea abonamentului lunar de telefonie, fără achiziţie de aparate de telefonie, cu o valoare care să nu depăşească 50 de lei;
 • decontarea contravalorii a 12 călătorii interne dus-întors: pe calea ferată, cu mijloacele de transport în comun rutiere ori pe căile fluviale sau a 6 călătorii interne dus-întors gratuite pe căile aeriene, la alegere, într-un an calendaristic;
 • decontarea abonamentului lunar pe mijloacele de transport în comun locale de suprafaţă sau subteran;
 • asigurarea actului medical cu prioritate în spitalele şi centrele medicale aflate în administrarea instituţiilor din care fac parte, potrivit prevederilor stabilite prin ordin de ministru;
 • asigurarea cu prioritate a cazării în centrele de refacere a capacităţii de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare şi altor facilităţi recreative şi sportive aflate în administrarea instituţiilor din care fac parte, pentru ei şi familiile lor, potrivit prevederilor stabilite prin ordin de ministru;
 • asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare şi civile;
 • scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale anuale pentru veteran şi soţia acestuia;

 pentru veteranii activi, în rezervă sau în retragere:

 • scutirea de la plata taxelor lunare pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune;
 • decontarea abonamentului lunar de telefonie, fără achiziţie de aparate de telefonie, dar nu mai mult de 50 de lei;
 • decontarea contravalorii a 6 călătorii interne dus-întors: pe calea ferată, cu mijloacele de transport în comun rutiere sau pe căile fluviale, la alegere, într-un an calendaristic;
 • decontarea abonamentului lunar pe mijloacele de transport în comun locale de suprafaţă sau subteran;
 • asigurarea actului medical cu prioritate în spitalele şi centrele medicale aflate în administrarea instituţiilor din care fac parte, potrivit prevederilor stabilite prin ordin de ministru;
 • asigurarea cazării în centrele de refacere a capacităţii de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare şi altor facilităţi recreative şi sportive, aflate în administrarea instituţiilor din care fac parte, în limita locurilor disponibile, pentru ei şi familiile lor, potrivit prevederilor stabilite prin ordin de ministru;
 • scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale anuale pentru veteran şi soţia acestuia.

După includerea amendamentelor, proiectul a fost adoptat în Senat cu denumirea Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, participant la misiuni şi acţiuni militare sau la alte operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu șapte capitole:

 • I. Dispoziţii generale,
 • II. Acordarea de distincţii militare şi civile,
 • III. Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii,
 • IV. Drepturile personalului participant la misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului naţional,
 • V. Drepturile urmaşilor celor decedaţi ca urmare a participării la misiuni si instrucţie,
 • VI. Participarea Ia activităţi festive sau commemorative,
 • VII. Dispoziţii finale şi tranzitorii.

În forma adoptată, nu s-au păstrat drepturile prevăzute inițial pentru personalul căruia i s-a acordat titlul de Veteran prin hotărâre a Guvernului, pentru veteranii cărora le-au fost conferite decoraţii pentru merite deosebite pe timpul participării la acţiuni militare şi care nu sunt răniţi sau invalizi, precum și pentru veteranii activi, în rezervă sau în retragere care nu sunt răniţi sau invalizi în urma participării la acţiuni militare.

Potrivit prevederilor adoptate, titlul onorific de Veteran din teatrele de operaţii se conferă personalului care a participat, începând cu anul 1990, cel puţin 180 de zile, neîntrerupt sau cumulativ, la misiuni şi operaţii în teatrele de operaţii, precum și personalului rănit, invalid sau care a dobândit afecţiuni fizice ori sindrom de stres posttraumatic şi/sau alte afecţiuni psihice co-morbide.

Personalul care, în urma şi din cauza participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, instrucţie, misiuni cu potenţial ridicat de risc, exerciţii, antrenamente, ceremoniale şi alte activităţi conexe organizate în ţară sau în afara teritoriului statului român, în vederea pregătirii şi participării la acestea, a fost încadrat în grad de invaliditate beneficiază de acordarea unei indemnizaţii lunare de invaliditate, astfel:

 • pentru gradul I de invaliditate, două câştiguri salariale medii brute;
 • pentru gradul II de invaliditate, 1,5 câştiguri salariale medii brute;
 • pentru gradul III de invaliditate, un câştig salarial mediu brut. Indemnizația de invaliditate poate fi cumulată cu pensia sau solda/salariul cuvenit, în cazul în care desfăşoară activitatea ca angajaţi, sau cu veniturile suplimentare realizate din activităţi independente.

Personalul invalid, încadrat în gradul I de invaliditate, beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru însoţitor, egală cu un câştig salarial mediu brut.

În baza programelor de recuperare întocmite conform normelor aprobate prin ordin al conducătorului instituţiei, la cerere, personalul invalid, încadrat în gradul I şi II de invaliditate, beneficiază de:

 • posibilitatea alegerii centrului de tratament/recuperare;
 • asigurarea consilierii şi informării periodice cu privire la posibilităţile de tratament şi recuperare în centre de profil;
 • programe de asistenţă psihologică particularizate şi adaptate nevoilor fiecăruia;
 • participarea la activităţi sociale.

Un alt articol din proiectul adoptat prevede drepturile pe care le are personalul devenit invalid în urma şi din cauza participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, la instrucţie, la misiuni cu potenţial ridicat de risc și la exerciţii, antrenamente, ceremoniale şi alte activităţi conexe organizate în ţară sau în afara teritoriului statului român, în vederea pregătirii şi participării la acestea:

 • tratament în ţară sau în străinătate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul total al tratamentului şi al cheltuielilor aferente din bugetul instituţiei căruia îi aparţine;
 • asistenţă psihologică gratuită în instituţiile de profil din ţară sau străinătate;
 • tratament de recuperare gratuit în instituţii medicale de profil;
 • asistenţă pentru reconversie profesională şi reintegrare în muncă;
 • orteze, proteze, produse medicale ortopedice şi alte produse şi dispozitive medicale gratuite, precum şi repararea şi/sau înlocuirea acestora ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist;
 • dreptul de a purta uniformă, cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament, după trecerea în rezervă sau în retragere;
 • decontarea abonamentului lunar de telefonie, fără achiziţie de aparate telefonice, în limita a 50 de lei lunar;
 • decontarea contravalorii a 12 călătorii interne dus-întors: pe calea ferată, cu mijloacele de transport în comun rutiere, pe căile fluviale ori cu mijloace aeriene-clasa economic, la alegere, într-un an calendaristic;
 • transport gratuit pe mijloacele de transport în comun locale, de suprafaţă sau subteran;
 • asigurarea actului medical cu prioritate în spitalele şi centrele medicale aflate în administrarea instituţiilor din care fac parte;
 • asigurarea gratuit şi cu prioritate, a cazării pentru ei şi familiile acestora, sau a persoanelor în grija cărora se află aceştia, în centrele de refacere a capacităţii de muncă, sanatorii, cămine de garnizoană, cluburi militare şi alte facilităţi recreative şi sportive aflate în administrarea instituţiilor din care fac parte, la etaje inferioare şi cu posibilitate de acces pentru persoane cu dizabilităţi, potrivit prevederilor stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei;
 • asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare sau civile;
 • decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul de la/la domiciliu/reşedinţă la/de la locul de muncă, potrivit programului de activitate, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei;
 • scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale anuale pentru invalid/rănit și soţia sa.

În finalul proiectului de act normativ adoptat, se precizează că dispoziţiile noii legi se completează cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar drepturile şi facilităţile identice, prevăzute de cele două acte normative, nu se cumulează.

De asemenea, se mai spune că drepturile acordate nu sunt considerate venituri în sensul prevederilor art.76 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu se impozitează şi nu afectează acordarea altor drepturi.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu