Background Image
Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

Observatorul militar

Nr. 47 / 4 – 10 decembrie 2019

11

ALMA MATER

Sergent-major Vasile Barboș

Sanitarii militari, istorie și tradiție

Secţia Instruire

și Perfecţionare

Medico-Militară

din Sibiu are

tradiție în peisajul

medical românesc

civil și militar,

aparținând

Centrului de

Cercetări Ştiinţifice

Medico-Militare

din București.

A

ici se formează subofiţeri

sanitari pe filieră indirectă,

în activitate şi în rezervă,

se organizează toate cursurile

de carieră, se perfecţionează

în a doua armă sau specialitate

soldaţii gradaţi profesionişti şi se

desfăşoară cursuri de autoajutor

pentru militarii care urmează

să fie dislocaţi în teatrele de

operaţii. Subofiţerii sanitari vor

avea, în urma absolvirii cursului

de formare, competenţele unui

asistent medical generalist.

Din punct de vedere istoric,

şcolarizarea acestei categorii de

personal a armatei, cea de

subo-

fiţer sanitar

, a suferit de-a lungul

timpului o serie de transformări.

Începând cu anul 1830, genera-

lul Kiseleff, guvernatorul Princi-

patelor Române, înfiinţează la

Colegiul

Sf. Sava

din Bucureşti,

cursuri speciale de medicină, cu

o durata de 4 ani, cu scopul de a

forma

operatori practici

chemaţi

a înlocui pe

empiricii care exploa-

tau poporul

. În

Regulamentul

pentru spitaluri

, întocmit în anul

1934, se adaugă ca argument

faptul că

pământenii care au în-

văţat felceria

vor fi înmatriculaţi

la trupă cât şi în

lazarele oştirii

,

pe baza diplomelor doveditoare

la absolvirea şcolii.

Două decenii mai târziu, la

1 august 1850, îşi deschidea

porţile întâia şcoală militară de

felceri, sub conducerea doctoru-

lui Dimitrie Vartiadi, medicul-şef

al Spitalului de la Mihai Vodă, ac-

tualul Spital Militar Central. Elevii

acestei şcoli urmau cursurile

timp de doi ani, apoi absolvenţii

erau repartizaţi în

slujbe de felceri

ai armatei

.

În 1854 , medicul Carol Davila,

înaintează şefului oştirii un

proiect de reorganizare a şcolii,

urmând ca în 1855 şcoala să-şi

redeschidă porţile.

După reforma armatei făcută

de Alexandru Ioan Cuza, se or-

ganizează la companiile sanitare

şcoli de sergenţi sanitari

, care vor

primi brevetele de subchirurgi

militari, şcoala de subofiţeri

sanitari funcţionând până în

1951, când a fost transformată în

Școala de ofiţeri felceri.

După ieşirea armatei ro-

mâne de sub influenţa sovie-

tică, s-a pus din nou problema

pregătirii subofiţerilor sanitari

într-o singură şcoală, astfel că,

pe lângă Școala de Ofiţeri

Medici în Rezervă şi Economişti,

se înfiinţează, în anul 1966,

Școala Militară de Subofiţeri Sa-

nitari, la Focşani, în subordinea

Direcţiei Sanitare din Comanda-

mentul Forţelor Armate.

În anii care au urmat, şcoala

a trecut printr-o serie de trans-

formări şi reorganizări, astfel, la

1 iunie 2008, în urma procesului

de restructurare şi modernizare

a Armatei României, Secţia de

Pregătire şi Perfecţionare a Sub-

ofiţerilor Sanitari şi de Pregătire

a Ofiţerilor Medici în Rezervă din

cadrul Institutului Medico-Militar

Bucureşti, se desfiinţează şi se

înfiinţează Secţia de Instruire şi

Perfecţionare Medico-Militară,

din cadrul Centrului Medical de

Urgenţă şi Instrucţie Sanitară

Dr.

Alexandru Popescu

, de la Focşani.

O lună mai târziu, secţia, în noua

organizare, revine în subordi-

nea Institutului Medico-Militar

Bucureşti.

Câţiva ani mai târziu, la 1

octombrie 2014, în urma unui

act normativ emis de Guvernul

României de la acea vreme,

Secţia se transferă cu efective,

dotare şi resurse bugetare de

la Institutul Medico-Militar, la

Centrul de Cercetări Știinţifice

Medico-Militare.

Din 2018, secţia a fost disloca-

tă în garnizoana Sibiu, în spaţiile

puse la dispoziţie de Academia

Forţelor Terestre

Nicolae Bălcescu

.

Aici, cursul de formare a

subofiţerilor pe filiera indirectă

cuprinde trei module, primul fiind

destinat pregătirii militare de

bază, unde cursanţii dobândesc

cunoştinţele militare şi îşi formea-

ză deprinderile de luptători, iar

următoarele două cuprind specia-

litatea medicală precum şi cea de

leadership, care vizează atribuţiile

de subofiţer sanitar în unităţile sau

în spitalele militare.

Cursanții află aici că subo-

fiţerul sanitar trebuie să aibă

competenţe de asistent medical

generalist, îşi desfăşoară misiunile

în cadrul unităţilor militare, iar

funcţia de sanitar se regăseşte în

cadrul grupelor sanitare sau de

evacuare răniţi.

La început de Brumar, după

mai bine de opt săptămâni în

care s-au format ca luptători şi

specialişti, cu privirile încărcate

de emoţie şi bucurie, cursanţii

Secţiei Instruire şi Perfecţionare

Medico-Militară din Sibiu au depus

jurământul militar.

Umăr lângă umăr, noi cei din

prima serie de viitori subofiţeri

sanitari din acest an de instruc-

ţie, am intrat în rândul ostaşilor

adevăraţi. Nu suntemdoar asistenți

medicali, suntemcei care indiferent

de situație, în spitale de campanie,

pe câmpul de luptă, în unitățile

militare, veghemca ostaşii să îşi

desfăşoaremisiunile încredințate în

celemai bune condiții din punct de

vederemedical

, au fost cuvintele

cursantului Nicuşor Baciu, împăr-

tăşite pe deplin şi de colegii lui.

Un accent deosebit este pus pe

ordine şi disciplină, definitorii, de

altfel, pentru oricine alege să îmbra-

ce hainamilitară. Prin tot ceea ce li

se predă cursanţilor, ei învaţă cum

să devină oameni respectaţi ai soci-

etăţii şi de folos Armatei României

, a

spus comandantul Secţiei Instruire

şi Perfecţionare Medico-Militară

din Sibiu, colonel Florian Ciocan.

n