Background Image
Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

Nr. 47 / 4 – 10 decembrie 2019

12

Observatorul militar

FOTOREPORTAJ

Procesele de selecţie şi instruire ale Forţelor pentru Operaţii

Speciale urmăresc formarea unor luptători, pentru care

curajul, inteligenţa, capacitatea de învăţare şi creativitatea trebuie

să reprezinte trăsături prioritare. Începând cu luna noiembrie,

la Școala de Aplicație a Forțelor pentru Operaţii Speciale (SAFOS)

din Vlădeni, județul Braşov, se desfăşoară un nou curs

de formare a subofițerilor în activitate pe filiera indirectă.

U

na din etapele extrem de dure

prin care au trecut cursanții a

reprezentat-o Programul de Eva-

luare și Selecție,

botezat

de absolvenți

și instructori

Hell Weeks

. Fiind foarte

motivați să ajungă subofițeri în FOS, cei

12 cursanți au trecut cu brio această

etapă. Timp de câteva săptămâni, mili-

tarii au avut de parcurs probe extrem de

solicitante, fizic și psihic. Însă au demon-

strat că posedă deprinderile și abilitățile

practice și intelectuale necesare accede-

rii în următoarea etapă a programului de

formare operatori FOS.

Au fost testate, la bazin, câteva din

atributele necesare unui operator FOS:

coordonare, autocontrol, motivație și

rezistență fizică și psihică. Deși pare ușor să

traversezi înot, îmbrăcat, un culoar de 50 de

metri, după mai mult de o oră de

încăl-

zire

pe marginea bazinului, distanța este

percepută ca fiind de zece ori mai mare. De

asemenea, cursanții au avut de traversat

o pistă cu 22 de obstacole, majoritatea

punând la încercare nu doar rezistența

fizică, ci și abilitatea militarilor de a aborda

probleme nefamiliare, având în vedere că

s-au confruntat cu o situație care nu a mai

fost întâlnită anterior.

Lucrul în echipă a fost, probabil, una

dintre cele mai importante lecții învățate

pe timpul evaluării și selecției, iar

Jimmy

, un

buștean de peste 200 de kilograme,

le-a fost cel mai bun profesor. Instructorii

FOS au urmărit reacția cursanților la stres,

modul în care aceștia reacționează într-un

mediu cât mai solicitant, având în vedere

că misiunile pentru care se pregătesc se

desfășoară într-un teatru de operații. De

asemenea, de la începerea programului,

cursanții n-aumai avut niciun contact

cu lumea exterioară, toate telefoanele și

dispozitivele inteligente, inclusiv cele de

orientare în teren, au fost securizate.

Scopul cursului de la SAFOS este for-

marea subofițerilor deţinători ai compe-

tenţelor de bază ale luptătorului și liderului

de structuri militare nivel grupă/ echipă/

grup și similar acestora, având o pregătire

de specialitate corespunzătoare pentru a fi

numiți în funcțiile de la baza ierarhiei mili-

tare în arma Forțe pentru Operații Speciale.

Dintre obiectivele generale, enumerăm

doar câteva: dobândirea competențelor

de bază în conformitate cu standardele de

pregătire profesională; formarea și dez-

voltarea competențelor de subofițer FOS,

capabil să acționeze înmedii permisive,

semipermisive și nepermisive, convențional

și neconvențional; cunoașterea și utilizarea

terminologiei de specialitate în limba en-

gleză, specifică FOS, precum și a abilităților

de utilizare a echipamentelor din dotarea

structurilor FOS; dezvoltarea capacității de

rezistență la efort fizic/psihic prelungit.

Forțele pentru Operații Speciale repre-

zintă componenta specializată, de reacţie

rapidă, de nivel strategic, cu structuri

terestre, navale și aeriene dedicate, instruită

și dotată pentru executarea misiunilor de

cercetare specială, acţiuni directe, de asis-

tenţă militară și neconvenţionale, precum și

misiuni complementare acestora, pe terito-

riul statului român sau în afara acestuia, în

condiţiile legii, independent sau împreună

cu forţele speciale ale coaliţiilor și alianţelor

din care România este parte. Forţele pentru

Operaţii Speciale și structurile subordonate

participă, din anul 2006, înmod constant, la

misiuni specifice în teatrele de operaţii din

Afganistan, Irak și Kosovo.

FOS se bazează pe putere de surprinde-

re, viteză de acţiune, ingeniozitate, mobi-

litate și flexibilitate. De aceea, unităţile din

compunere sunt încadrate cu luptători rigu-

ros selectaţi și antrenaţi, având specialități

multiple. Ei trebuie să facă faţă efortului fizic

și psihic prelungit, înmedii solicitante, de

cele mai multe ori ostile, utilizând echipa-

mente specifice și tactici adecvate acestei

structuri de forţe.

n

Marius Bâtcă

marius.batca@presamil.ro

Hell

Weeks