Background Image
Previous Page  15 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 24 Next Page
Page Background

Nr. 7 / 19 – 25 februarie 2020

15

Observatorul militar

Conferința de Securitate de la München,

preocupată de independența

energetică a Europei Centrale și de Est

Securitatea Mării Negre, finanțarea de

Statele Unite a unor proiecte energetice în

valoare de un miliard de dolari în ţări din

Europa Centrală şi de Est, pentru a le

consolida independenţa energetică în faţa

Rusiei, precum şi noile provocări la

adresa securității internaționale sunt câteva

dintre subiectele care au fost abordate la

Conferința de Securitate de la München.

M

inistrul apărării naționale, Nicolae-

Ionel Ciucă, a participat, în perioada

14-16 februarie, în cadrul delegaţiei

României conduse de prim-ministrul Ludovic

Orban, la cea de-a 56-a ediție a Conferinței

de Securitate de la München. Evenimentul a

fost dedicat dezbaterii principalelor provo-

cări actuale şi viitoare la adresa securității

europene şi internaționale, cu participarea

unor înalţi oficiali, şefi de stat şi de guvern,

reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale,

ai mediului de afaceri şi academic. Înmarja

conferinței, ministrul Ciucă a avut întrevederi

bilaterale cu omologii săi din state aliate şi

partenere NATO, precum şi cu subsecretarul

general ONU pentru operaţii demenţinere

a păcii, Jean-Pierre Lacroix. De asemenea,

demnitarul român a luat cuvântul, în calitate

de vorbitor principal, în cadrul mesei rotunde

organizate de Center for European Policy

Analysis şi New Strategy Center, dedicată

regiunii Mării Negre şi a participat la o serie

de activităţi pe teme legate de viitorul Uniu-

nii Europene, evoluţia NATO, multilateralism

şi noua ordinemondială.

Statele Unite vor finanţa proiecte ener-

getice în valoare de unmiliard de dolari în

ţări din Europa Centrală şi de Est pentru a le

consolida independenţa energetică în faţa

Rusiei, a anunţat sâmbătă, la Conferinţa de

Securitate de la Munchen, secretarul de stat

americanMike Pompeo.

În semnde susţinere

a suveranităţii, prosperităţii şi independenţei

energetice a prietenilor noştri europeni (...),

SUA intenţionează să acorde finanţări de

până la unmiliard de dolari ţărilor din Europa

Centrală şi de Estmembre ale Iniţiativei Celor

Trei Mări

, care reuneşte 12 state din Uniunea

Europeană, a declarat oficialul american.

Marius Bâtcă

marius.batca@presamil.ro

Vremsă stimulăm investiţiile sectorului privat

în sectoarele lor energetice pentru a proteja

libertatea şi democraţia în lume

, a adăugat

şeful diplomaţiei SUA.

Din Iniţiativa Celor Trei Mări, lansată în

2015, fac parte 12 ţări de la Marea Baltică,

Marea Adriatică şi Marea Neagră: Austria,

Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Letonia,

Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia

şi Ungaria. Iniţiativa are ca obiectiv consoli-

darea cooperării întremembrii săi în domenii

precumenergia, infrastructura şi securita-

tea, în special în faţa Rusiei, pe care unele

dintre aceste state o consideră o ameninţare

directă.

Ministrul apărării naționale, Nicolae-

Ionel Ciucă, a avut, la München, o întreve-

dere bilaterală cu preşedintele Consiliului

Atlantic al SUA (AC), Frederick Kempe, şi a

participat la omasă rotundă prezidată de

generalul (ret) James Jones, fost coman-

dant Supremal Forțelor Aliate din Europa

(SACEUR) şi preşedinte executiv de onoare al

AC. Cele două activități au avut loc înmarja

Conferinței de securitate. În cadrul întâlnirii

cu preşedintele Consiliului Atlantic al SUA,

care a avut loc duminică, 16 februarie, minis-

trul apărării naționale a reiterat importanța

pe care România o acordă Parteneriatului

Strategic cu Statele Unite ale Americii, în

toate domeniile de activitate, cu accent pe

cel strategic şi de apărare. De asemenea,

amulțumit pentru sprijinul constant acordat

în promovarea agendei de securitate a

României şi a exprimat convingerea că acest

trend va continua.

Ministrul Ciucă a amintit de colaborarea

fructuoasă în cadrul proiectelor în format

multilateral, precum Inițiativa celor Trei

Mări şi Mobilitatea Militară, accentuând că

mobilitateamilitară rămâne o prioritate atât

pe agenda națională, cât şi la nivelul NATO şi

al Uniunii Europene, fiind un element critic

determinant al consolidării posturii aliate de

descurajare şi apărare.

În ceea ce priveşte dez-

voltarea infrastructurii europene de transport,

este important să luăm în considerare nevoia

de a asigura un echilibru geografic şi conectivi-

tatea tuturor domeniilor de transport – terestre,

aeriene şi maritime

, a concluzionat ministrul

apărării naționale.

Tot în marja Conferinței de Securitate

de la München, ministrul apărării naționale

a avut vineri, 14 februarie, o întâlnire

bilaterală cu omologul ucrainean, Andriy

Zahorodniuk. În cadrul discuțiilor a fost

subliniat progresul semnificativ înregis-

trat de cooperarea româno-ucraineană în

domeniul apărării, precum şi perspectivele

favorabile pentru dezvoltarea acesteia, cu

accent pe creşterea interoperabilităţii prin

participarea, în comun, la diferite exerciţii

militare multinaționale. Cei doi demnitari

au analizat evoluţiile recente ale situaţiei

de securitate regională şi modalitățile

concrete de cooperare pentru implemen-

tarea Pachetului de măsuri aliate desti-

nate creşterii securității la Marea Neagră,

adoptat în aprilie 2019 la Washington.

Ambele părţi au exprimat interesul pentru

intensificarea acțiunilor comune în scopul

asigurării unui climat de stabilitate în regiu-

nea extinsă a Mării Negre, cu o importanță

aparte pentru securitatea europeană.

De asemenea, ministrul apărării

naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, a participat vi-

neri, 14 februarie, în calitate de vorbitor prin-

cipal, lamasa rotundă intitulată

TheGreater

Black Sea Region: Competition for SeaControl

or SeaDenial

, organizată de

think tank

-urile

Center for European Policy Analysis (SUA) şi

New Strategy Center (ROU). Oficialul român

a subliniat, în cuvântul său, importanța strate-

gică crucială a regiunii Mării Negre pentru

securitatea europeană şi euroatlantică.

Ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a subliniat

că, în condițiilemenținerii posturii aserti-

ve a Rusiei în regiune şi a presiunii asupra

întregului flanc Estic al NATO, este necesară

implementarea unei abordări coerente şi

cuprinzătoare la nivelul Alianţei, în cadrul

acțiunilor actuale şi viitoare de consolidare a

posturii aliate de descurajare şi apărare.

În context, ministrul apărării naționale

a prezentat poziția României, deopotrivă

geostrategică şi geopolitică, pe flancul

estic al NATO, într-o regiune vulnerabilă a

Alianței, şi a subliniat necesitateamonito-

rizării atente a dezvoltărilor securitare din

regiunea Mării Negre şi, ca o consecință a

acestora, nevoia de consolidare a prezenței

NATO în regiune prin aplicarea unei viziuni

de tip

o singură amenințare, un singur flanc,

o singură prezență

. În acest sens, el a punc-

tat importanța implementării eficiente a

prezenței aliate adaptate şi a Pachetului de

laWashington pentruMarea Neagră, prin

participarea tuturor aliaților şi implicarea par-

tenerilor regionali, în vederea îmbunătățirii

capacității aliate de supraveghere şi

cunoaştere a situației şi de intervenție în caz

de necesitate.

În evidențierea necesității de coerență

şi coordonare a eforturilor comunității

internaționale, ministrul Nicolae-Ionel Ciucă

s-a pronunțat pentru creşterea sinergiei

implicării NATO şi Uniunii Europene în

regiunea Mării Negre, în domenii concrete

cum sunt contracararea acțiunilor hibride

şi a amenințărilor cibernetice, dezvoltarea

mobilității militare şi a rezilienței statelor şi

societăților din această zonă.

n

Î

n contextul participării la Conferința

de securitate de la München, ministrul

apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, a

avut sâmbătă, 15 februarie, o întrevedere cu

subsecretarul general al ONU pentru operaţii

de menținere a păcii, Jean-Pierre Lacroix.

Întâlnirea celor doi demnitari a reprezentat

o bună ocazie de a reafirma angajamentul

României pentru consolidarea securității la

nivel internațional, printr-o implicare activă

în cadrul misiunilor şi operațiilor de pace de-

rulate sub egida ONU. În acest context, Jean-

Pierre Lacroix a reiterat aprecierea conducerii

Organizației faţă de participarea României, cu

un detaşament de elicoptere de transport, în

cadrul Misiunii ONU integrate de stabilizare

din Mali (MINUSMA), în perioada 15 octom-

brie 2019-14 octombrie 2020.

(www.mapn.ro

)

Întâlnire