Background Image
Previous Page  20 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 24 Next Page
Page Background

Observatorul militar

Nr. 48 / 11 – 17 decembrie 2019

20

FINANCIAR

Electromobilul

afectează

industria auto germană

Pagină realizată de Liviu Anghel

liviu.anghel@presamil.ro

C

ererea globală pentru au-

tovehicule este în scădere,

ceea ce provoacă adevăra-

te dureri de cap industriei auto

germane, unul dintre motoarele

economiei locale. Economia

Germaniei s-a contractat pentru

prima dată, din 2012 încoace.

Marile concerne auto au anunţat

valuri de concedieri, provocând

îngrijorare la nivel european.

După ce

Volkswagen

şi

BMW au anunţat reduceri

drastice de personal, aces-

tora li s-a alăturat şi

Daimler

,

producătorul mărcii

Mercedes

.

Conform unei analize publica-

te de

Deutsche Welle

, urmează

o perioadă ce va fi dominată

de eliminarea multor locuri de

muncă în industria construc-

toare de autovehicule. Numai

în provincia Saxonia Inferioară,

până în 2030, ar putea dispărea

aproximativ 40.000 de locuri de

muncă. Per total, companiile

din industria auto germană vor

concedia aproximativ 125.000

de oameni până la data menţi-

onată. Toate aceste măsuri de

austeritate vor afecta şi com-

panii precum MAN (producător

de autobuze şi camioane), dar

şi

Continental

, producător de

componente auto.

Concedierile din branşă

intervin ca urmare a politicii va-

male a Statelor Unite, precum şi

a tendinţei de migrare către con-

struirea de automobile electrice.

Electromobilele

au nevoie de mai

puţine componente, comparativ

cu maşinile dotate cu motoare

cu ardere internă. Din acest

motiv, este nevoie de mai puţini

muncitori pentru fabricarea lor.

Daimler

va concedia, în ur-

mătorii trei ani, aproape 10.000

de muncitori din toate fabricile

deţinute de concern. Reprezen-

tanţii

Daimler

spun că numărul

angajaţilor (178.000 doar în

Germania) este foarte mare, ceea

ce conduce la o evoluţie necom-

petitivă în piaţa concurenţială.

Industria auto globală este în

declin, fiind probleme atât cu

producţia, cât şi cu vânzările.

În plus,

Volkswagen

şi

Daimler

trebuie să plătească amenzi uri-

aşe din cauza falsificării testelor

emisiilor de noxe.

De asemenea, normele de

poluare, impuse de UE, sunt

mult mai drastice, iar investiţiile

în noi tehnologii devin tot mai

costisitoare. De suferit au şi fir-

mele care livrează componente

pentru producătorii auto.

Bosch

,

de pildă, va fi nevoită să conce-

dieze 500 de oameni, în timp ce

Continental

va trebui să renunţe

la 20.000 de locuri de muncă în

fabricile deţinute în toată lumea,

în viitorul apropiat.

Continental

este prezentă şi în România,

unde deține opt unități de

producție şi trei centre de cerce-

tare şi dezvoltare în Timişoara,

Sibiu, Carei, Arad şi Iaşi.

n

Debranşarea de la reţeaua

termică centralizată nu vă

scapă de costurile comune

Proiect de lege:

Indemnizaţii lunare

pentru bunicii

care au grijă de nepoţi

C

hiar dacă v-aţi debranşat de

la sistemul centralizat de ter-

moficare al oraşului în care

locuiţi şi v-aţi instalat o centrală

de apartament, nu veţi scăpa, în

totalitate, de îndatoririlefinanciare

faţădevechiulfurnizor,dacăacesta

vă va chema în instanță.

O decizie recentă a Curţii

Europene de Justiţie îi va putea

obliga, înviitor, peproprietarii unui

apartament debranşat de la încăl-

zirea centralizată să contribuie la

costurilecuenergiatermicăpentru

spaţiile comune ale blocului.

Decizia a fost dată în cazul a

doi cetăţeni bulgari careau refuzat

să îşi plătească facturile la ener-

gia termică aferentă instalaţiilor

interioare şi părţilor comune ale

clădirilor în care se află aparta-

mentele acestora. Cei doi bulgari

s-au adresat Curţii Europene de

Justiţie, susţinând că, deşi clădirea

lor este racordată la o reţea de

termoficare, ei nu şi-au dat acor-

dul în acest sens, neutilizând-o în

propriile apartamente.

Curtea a decis în defavoarea

acestora, constatând că alimenta-

rea cu energie termică a instalaţi-

ei interioare şi, implicit, a părţilor

comune ale unei clădiri aflate în

proprietate comună, efectuată ca

urmare a unei decizii de racordare

a acestei clădiri la încălzirea cen-

tralizată, adoptată de coproprie-

tatea acesteia, conformdreptului

naţional, nu constituie o furnizare

nesolicitată de energie termică

centralizată.

În opinia Curţii, este aparent

dificil de conceput să se poată

individualiza,înîntregime,facturile

referitoare la încălzire în clădirile

aflate în proprietate comună, în

Dicționar economic

Joint-venture

– Acord contractual prin care mai multe persoane convin să realizeze o activitate

economică supusă unui control conjugat. Controlul unei activități economice este conjugat atunci

când el este exercitat, în mod colegial, în virtutea unui acord contractual. Nici unul dintre antrepre-

nori nu este în măsură să controleze, în mod unilateral, activitatea întreprinderii de tip

joint-venture

.

n

U

n proiect legislativ care va

ajunge curând în Senat, cu

propunere de adoptare,

prevede ca bunicii care au grijă

de nepoţii lor să primească o

indemnizaţie pentru creşterea şi

îngrijirea acestora.

Bunicii vor primi aceşti bani

numai în cazul în care părinţii copi-

lului decid să renunţe la concediul

de creştere a acestuia, revenind

mai devreme la locul de muncă.

Părinţii care revin mai devreme

la muncă nu vor pierde ajutorul

de inserţie acordat de stat, in-

demnizaţia pentru bunici fiind un

stimulent separat.

Dacă proiectul va fi adoptat de

Parlament, oricare dintre bunicii

care au grijă de nepoţii naturali

sau adoptaţi vor putea primi o

indemnizaţie lunară de 650 de lei.

Pentru a beneficia de acest stimu-

lent, bunicii trebuie să locuiască în

România împreună cu nepoţii, să

se ocupe efectiv de creşterea şi în-

grijirea acestora şi să aibă acordul

părinţilor celor mici.

Dacă beneficiarul va fi con-

damnat la închisoare, dacă dece-

dează sau îşi mută domiciliul din

România, dreptul la indemnizaţia

pentru creşterea nepoţilor va în-

ceta automat. În Parlament, mai

există o propunere legislativă care

prevede acordarea unui ajutor de

până la 710 lei pentru angajarea

unei bone care să stea cu copilul

până la împlinirea vârstei de trei

ani, în cazul când părinţii aleg să

se întoarcămai devreme lamuncă.

Pentru a intra în vigoare, o

lege trebuie să fie adoptată de

Parlament, promulgată prin de-

cret prezidenţial şi publicată în

Monitorul oficial

.

n

special pentru încălzirea aferentă

instalaţiei interioare şi părţilor co-

mune, dat fiind că apartamentele

dintr-o astfel de clădire nu sunt

independente unele de altele pe

plan termic, deoarece căldura

circulă între spaţiile încălzite şi cele

care suntmai puţin încălzite saunu

sunt încălzite.

În aceste condiţii, Curtea a

concluzionat că, ţinând cont de

marja largă de manevră de care

dispunstatelemembre înstabilirea

metodei de calcul privind consu-

mul de energie termică în clădi-

rile aflate în proprietate comună,

Directiveleeuropenenuseopunca

respectivul calcul al căldurii emise

de instalaţiile interioare dintr-o

astfel de clădire să se facă în mod

proporţional cu volumul încălzit.

Decizia este importantă şi pentru

consumatorii români, deoarece

aceasta devine obligatorie pentru

celelalte instanţe naţionale care

sunt sesizate într-un caz similar.

n