Florian Banu, Mihai Caraman, un spion român în războiul rece, București, Editura Corint, 2019

Editura Corint propune cititorilor o apariție editorială sub semnătura istoricului Florian Banu. Volumul Mihai Caraman, un spion român în războiul rece este o lucrare atipică, în care pasajele autobiografice se împletesc cu detalii istorice de context, care completează portretul lui Mihai Caraman și explică, într-o anumită măsură, acțiunile acestuia.

Generalul Mihai Caraman, fost adjunct al ministrului apărării naționale și fost comandant al Centrului de Informații Externe (devenit, ulterior, Serviciul de Informații Externe), este personajul principal al lucrării. Cartea urmărește traiectoria lui Mihai Caraman din anii copilăriei, petrecuți la Cahul (azi, în Republica Moldova), până la deplina consacrare profesională și retragerea din activitate.

Volumul îşi propune să reconstruiască, prin utilizarea mijloacelor cercetării istorice, o biografie de excepţie: aceea a spionului român care a obținut succese deosebite în activitatea profesională, acestea fiind sesizate, în epocă, inclusiv de presa occidentală.

Principalul element de noutate este adus de mărturia generalului Mihai Caraman, ajuns la venerabila vârstă de 90 de ani. Aceasta a fost completată cu informaţii extrase din arhivele desecretizate ale Securităţii, ale NATO şi ale CIA, dar şi cu mărturii ale altor protagonişti ai evenimentelor.

Documente de arhivă, provenite din România, dar și din alte țări, sunt coroborate și comparate în vederea unui studiu amplu, care, totuși, are un anumit grad de subiectivitate, lesne de înțeles. Ținând cont de specificul muncii prestate o viață întreagă de Mihai Caraman, mărturiile sale sunt greu de combătut cu documente de arhivă.

Un loc central în carte îl ocupă capitolul dedicat activității întreprinse de Mihai Caraman în perioada în care a fost detașat la Paris, între 1958 și 1969, când succesele sale profesionale au adus României comuniste beneficii multiple. În unele pasaje ale cărții se merge cu descrierea până la elemente de detaliu legate de activitatea profesională a lui Mihai Caraman.

Cartea are o documentare solidă și devine ea însăși carte-document. Prefața este semnată de jurnalistul Ion Cristoiu, în vreme ce postfața este girată de generalul de brigadă (r) Gheorghe Dragomir, fost adjunct al șefului SIE în perioada 1990-1992 și autor al lucrării în două volume, Recviem pentru spioni.

Aparatul bibliografic cuprinde fonduri arhivistice diverse, cum ar fi Arhivele Naționale ale României, Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Arhiva NATO, Arhiva CIA sau Arhivele Diplomatice ale Elveției. Acestea se completează cu documente editate, dicționare și enciclopedii, periodice, memorii, jurnale, lucrări generale și lucrări speciale. Anexele conține facsimile pe care cititorul le poate lectura în completarea informațiilor furnizate în volum.

Despre autor

Cristian Frisk

Lasă un comentariu