Pentru a răspunde unor întrebări primite pe adesa redacţiei după publicarea comunicatului Casei de Pensii Sectoriale a MApN (CPS), în nr. 41 al Observatorului militar (http://presamil.ro/om/2016/41/files/assets/basic-html/index.html#1), ne-am adresat directorului instituţiei, colonel Constantin Luca:

directorluca

Domnule colonel, pensionarii militari beneficiari ai prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 îşi vor primi drepturile odată cu pensia din această lună?

Pentru evitarea unor eventuale neclarităţi ce ar putea apărea, diferenţele se vor plăti separat de pensia lunii noiembrie. Cei îndreptăţiţi le vor primi până la sfârşitul lunii noiembrie, aşa cum primesc şi pensia, adică prin poştă sau pe card. Doresc să precizez faptul că, în această lună, vom achita diferenţele menţionate, conform legii.

Mai mulţi pensionari ne-au semnalat faptul că au primit două decizii de pensie şi nu prea au înţeles despre ce este vorba.

Una din decizii este datată 1 ianuarie 2016 şi are în vedere recalcularea pe bază de venituri şi vechimea avută la 31 decembrie 2015. Cealaltă decizie este emisă pe baza vechimii stabilite după reîncadrarea în grupe de muncă, conform Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015, şi se pune în plată cu data de întâi a lunii următoare în care titularul a depus cererea la centrul militar.

Formularul deciziei de recalculare este foarte clar. La punctul A, în coloana din dreapta, este trecut cuantumul pensiei aflate în plată. De asemenea, în coloana din stânga, este înscris cuantumul pensiei stabilite conform Legii nr. 223/2015. De cele mai multe ori, între cele două sume există diferenţe.

Sub cele două coloane, cu litere şi cifre boldate (îngroşate) este trecut cuantumul pensiei militare de stat ce va rămâne în plată.

În ianuarie 2017 pensionarii a căror pensie a scăzut în urma recalculării, dar au rămas în plată cu pensia mai mare, beneficiază de indexarea ce se acordă anual?

În primul rând, trebuie subliniat că nicio pensie nu scade în urma recalculării. Ultima etapa a algoritmului de calcul o reprezintă compararea cu venitul avut în plată, menţinându-se, fără excepţie, cel mai avantajos pensionarului. Acest cuantum va fi indexat în anul 2017 cu procentul stabilit conform art.59 din Legea nr. 223/2015.

În condiţiile în care, în ultima perioadă, numărul cadrelor militare care au trecut în rezervă a crescut, o să vă încadraţi în termenul prevăzut de lege pentru recalculare?

Legea prevede că recalcularea trebuie încheiată la 31 decembrie 2017. În ritmul în care lucrăm, vom finaliza toate dosarele în termenul prevăzut. Precizez că, la nivelul CPS, structurile care lucrează la stabilirea pensiei şi la recalculare sunt diferite.

Mai mult, tocmai pentru a face faţă atribuţiilor ce-i revin, Casa de pensii sectorială a beneficiat de o suplimentare de posturi prin înfiinţarea Serviciului recalculări şi actualizări pensii. Cât priveşte numărul trecerilor în rezervă din ultima perioadă, la noi au fost înregistrate peste 2.200 de cereri.

În primul număr al săptămânalului nostru din acest an am publicat schemele care arătau circuitul documentelor pe baza cărora se face recalcularea. Pentru că întrebări pe această temă încă sosesc pe adresa redacţiei, vă rog să reluaţi amănuntele acestui circuit.

Noi am transmis la centrele militare cererile depuse până la 30 iunie, cu opţiunea celor şase luni consecutive din ultimii cinci ani de activitate, precum şi listele cu pensionarii care nu au depus cerere.

De la centrele militare, acestea au fost transmise  la Serviciul Istoric al Armatei. Acolo, pentru fiecare pensionar în parte, se identifică locul – depozite de arhivă sau unităţi militare – unde se află statele de plată pentru perioada solicitată sau pentru ultimele şase luni de activitate şi se trimit către acestea.

După ce extrag datele din statele de plată, depozitele de arhivă sau unităţile militare le retrimit la centrele militare, în formă electronică şi listată, care actualizează baza de calcul şi o trimite la noi. De la momentul înregistrării documentului respectiv, avem termen de 90 de zile să emitem decizia.

 

Articolul 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat prevede că diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi a OUG nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie titularilor, la cererea acestora, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare legii.

Prin HG nr. 146/2016 s-au aprobat Normele pentru aplicarea prevederilor articolului menţionat. Acestea au stabilit următoarele:

* pentru cererile depuse până la data de 30 septembrie 2016, inclusiv, restituirea diferenţelor se face în luna noiembrie 2016, pentru diferenţele aferente anilor 2011 şi 2012, şi în luna noiembrie 2017, pentru diferenţele aferente anului 2013;

* pentru cererile depuse în perioada 1 octombrie 2016-30 septembrie 2017, diferenţele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranşă, în luna noiembrie 2017;

* pentru cererile depuse în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, diferenţele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranşă, în luna decembrie 2017. Normele prevăd, de asemenea, şi modul cum se face restituirea în anumite situaţii, precum:

* beneficiarii dreptului de pensie care, la data efectuării plăţilor unei tranşe, nu mai sunt în evidenţa CPS MApN li se achită suma de restituit prin mandat poştal;

* în situaţia în care titularul a decedat ulterior depunerii cererii, diferenţele cuvenite şi neîncasate de acesta se restituie şi se plătesc, prin mandat poştal, soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor ori, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

1 comentariu

Lasă un comentariu