Deși sunt lipsite de viață, construcțiile păstrează, totuși, o fărâmă din sufletele celor care au lucrat la zidirea ori reabilitarea lor, chiar dacă activitățile respective au reprezentat atribuții de serviciu.

Pentru constructorii militari, clădirile din incinta unităților reprezintă repere palpabile ale vieții lor militare fie că au fost proiectanți, ingineri sau muncitori de diferite meserii.

Direcția a XII-a a Domeniilor Militare și Cazarmamentului, actualmente Direcția domenii și infrastructuri (DDI), s-a înființat, la 18 iunie 1920, din nevoia de a exista o structură superioară specializată, care să se ocupe de  administrarea terenurilor și clădirilor ce se aflau în posesia Ministerului de Război, precum și de repararea, amenajarea sau executarea clădirilor necesare adăpostirii trupelor.

În afară de modernizarea infrastructurii militare, care va asigura condiții normale de pregătire și instruire, suntem implicați în creșterea calității vieții personalului prin modernizarea spațiilor de recreere și recuperare, asigurarea locuințelor de serviciu și de intervenție.

– General de brigadă Gheorghe Nistor, șeful Direcției domenii și infrastructuri

Obiectul de activitate al direcției a rămas, în mare măsură, același, dar a devenit, în timp, mai complex, adaptându-se continuu la nevoile momentului și la posibilitățile tehnice de realizare.

În decursul timpului, DDI a înființat unități de administrare a patrimoniului imobiliar (secții de cazare, centre de domenii și infrastructuri), unități de execuție lucrări (sectoare militare de construcții) și o unitate de proiectare a construcțiilor militare.

Putem afirma că au fost perioade, în special înainte de anul 1990, când direcția era în măsură să proiecteze, să execute și să administreze toate lucrările necesare ministerului, precum și alte obiective importante pentru economia națională, ne-a precizat șeful direcției, general de brigadă Gheorghe Nistor.

General de brigadă Gheorghe Nistor.

Până în 1990, în domeniul construcţiilor militare lucrau aproximativ 16.000 de cadre militare şi civili şi 150 de arhitecţi, ingineri şi alţi specialişti. Aceștia au făcut ca reușitele lor profesionale să fie vizibile în fiecare garnizoană și să rămână ca mărturie a efortului comun.

Astăzi, deși reduse mult ca personal, DDI și unitățile din subordine sunt în măsură să răspundă cerințelor MApN.

Referitor la acest aspect, generalul Nistor declară:

Majorarea bugetului armatei începând cu anul 2017, mai ales în domeniul înzestrării, a presupus și asigurarea infrastructurii necesare intrării în dotare a noii tehnici de luptă în toate categoriile de forțe ale MApN.

Astfel, sunt în curs de modernizare aerodromurile militare atât pe fonduri de la bugetul de stat, cât și fonduri NATO, precum și ale partenerului strategic SUA.

De asemenea, sunt în curs de întocmire documentațiile tehnice pentru spațiile necesare depozitării rachetelor achiziționate și se execută documentații și lucrări pentru facilitățile necesare Diviziei Multinaționale, pentru exercițiile militare desfășurate pe teritoriul național și, nu în ultimul rând, pentru refacerea infrastructurii necesare unităților militare și comandamentelor nou înființate.

Atât cu forțe proprii ale MApN, cât și cu firme de specialitate, DDI asigură urmărirea și coordonarea tuturor lucrărilor de execuție, pentru realizarea și reabilitarea infrastructurii, din diferite surse de finanțare, în domeniile administrativ, de instrucție, de recuperare, social și locativ.

Îmbinarea experienței personalului cu vechime în specialitate cu dorința de afirmare a personalului mai tânăr, încadrat din ultimii ani, asigură garanția succesului, realizarea obiectivelor și aprecierile beneficiarilor investițiilor.

În perioada imediat următoare și pe termen mediu, DDI își propune menținerea personalului la un nivel de pregătire corespunzător noilor provocări din domeniu, integrarea personalului civil și militar nou încadrat în colectivele existente și responsabilizarea acestora, precum și realizarea investițiilor planificate la termen și de bună calitate.

Este convins că asigurarea unei infrastructuri moderne, fie prin reabilitarea celei existente sau realizarea uneia noi, și a facilităților pentru personalul propriu vor permite beneficiarilor să-și desfășoare activitatea în condiții normale, iar constructorilor militari și civili din armata română să aibă satisfacția că și-au făcut datoria.

DDI este implicată și în rezolvarea situației locative a militarilor, în ultimii trei ani, asigurând achiziționarea de pe piață a locuințelor care au fost repartizate personalului.

Din acest an se pregătește documentația necesară realizării unui program propriu de asigurare de locuințe de serviciu și de intervenție, prin construirea acestora pe terenurile MApN.

Colonel ing. Mihai Cîrlan.

Dintre unitățile subordonate Direcției domenii și infrastructuri, singura care a rezistat de la înființare până acum, fără întrerupere, este Centrul de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă (CISU).

Cu trecerea anilor, a crescut volumul de lucrări și s-au dobândit competențe noi, care au permis creșterea calității și a diversității lucrărilor executate. Având în vedere ceea ce spunea marele architect Alvar Aalto – Arta construcției este o sinteză a vieții în formă materializată – un bun constructor militar trebuie să fie preocupat și de încadrarea estetică, economică și funcțională în mediu a ceea ce realizează, pentru că, astfel, succesele pe linie profesională îl vor face să fie mândru de importanța armei și structurii din care face parte.

– Colonel ing. Mihai Cîrlan, șeful Centrului de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă

În cei 40 de ani de existență, în mai multe rânduri, și-a schimbat forma de organizare, zona de responsabilitate, modul de finanțare și numele, fiind cunoscută în armată și sub denumiri ca Sectorul Militar de Construcţii nr. 5 Bucureşti (1979-2002) și Centrul de Execuţie Infrastructuri Speciale, din 2002 până în 2007, când a primit denumirea actuală.

În toată această perioadă, a executat lucrări de reparații, intervenții și  investiții.

Colonelul ing. Mihai Cîrlan, șeful centrului, spune că misiunea principală de pregătire/antrenare a forțelor prin executarea de lucrări de construcții urgente pentru MApN are și o componentă unicat.

Aceasta constă în stabilirea unor concepţii pe specific de situaţii de urgenţă, organizarea echipelor de acţiune, elaborarea de scenarii și executarea unor lucrări provizorii sau definitive de punere în siguranță a construcțiilor avariate sau degradate, din diferite cauze.

Referindu-se la activitatea unității, colonelul Cîrlan mai precizează că puține unități militare din Armata României se pot mândri cu un portofoliu de lucrări de construcții rezistente în timp, executate cu forțe și mijloace proprii, în unități militare importante/strategice.

Dintre acestea menționează: Centrul de coordonare şi control spaţiu aerian din Baloteşti (1979-1985), cazarma Brigăzii de Gardă (1988-1991), ansambluri de locuinţe în garnizoanele Bucureşti, Craiova şi Caracal (1984-2006), o parte din pilonii metalici pentru rețeaua militară națională de comunicații a armatei STAR (1999-2002),  hangarele aeroportului militar Otopeni (1983-1986), Hotelul militar GO Predeal (1999-2001), parcajul subteran al Palatului Parlamentului (1999-2000), hangarele bazelor aeriene de la Mihail Kogălniceanu (2003) și Câmpia Turzii (2004-2006), sediul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării (2002-2006), împrejmuirea perimetrală a bazei militare de la Deveselu (2012-2013), pavilioanele multifuncționale din poligonul Cincu (2017) și  cazarma SMFT (2018-2019), lucrări de reparaţii la cazarma Evelyne Bruxelles (2011-2018).

Implicare, perfecționare profesională, răbdare și soluții tehnice și economice eficiente. De toate acestea, spune colonelul ing. Cîrlan, a fost nevoie pentru îndeplinirea obiectivelor unității:

Contribuția cea mai importantă în realizarea lucrărilor au adus-o, în primul rând, specialiștii care au lucrat și lucrează în centrul nostru, prin profesionalismul lor, cu efort și chiar sacrificii personale, pentru că nu este ușor să lucrezi săptămâni, luni sau chiar ani, departe de casă, în condiții de șantier, expuși la intemperii și riscuri de tot felul, confruntați permanent cu situații imprevizibile.

Complexitatea activităților de construcții executate de unitate a oferit oportunitatea multor ofițeri să se perfecționeze profesional și să promoveze în carieră.

La acest moment aniversar, putem constata că o mare parte dintre foștii și actualii noștri colegi au fost promovați pe funcții de comandanți și șefi ai unor unități militare de construcții, și nu numai, sau au devenit antreprenori de succes în viața civilă.

Atingerea obiectivelor planificate și creșterea gradului de satisfacere a exigențelor  beneficiarilor au fost posibile și pentru că a existat și există un sprijin real din partea partea structurilor cu care colaborează în realizarea lucrărilor de construcții – Centrul de Studii și Proiectări Construcții Militare, centrele de domenii și infrastructuri din teritoriu, conducerea DDI.

Despre autor

Trustul de Presă al MApN

Lasă un comentariu